Site Tools


nowywebewid:portal_interesanta

Film instruktażowy do składania wniosków przez Portal Interesanta:

https://drive.google.com/file/d/1kaZZr4ZMdfvekfANp-0Oo5BMQOzQ_PXu/view

Aby skorzystać z e-Usługi Użytkownik może zalogować się na swoje konto za pomocą loginu i hasła (jeśli je posiada) lub skorzystać z e-usługi bez zakładania konta (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego).

Za pomocą tej usługi użytkownik może złożyć wniosek o udostępnienie:

 1. zbiorów danych bazy EGiB,
 2. zbiorów danych bazy BDOT500,
 3. zbiorów danych bazy GESUT,
 4. zbiorów danych bazy BDSOG,
 5. zbiorów danych bazy RCiWN,
 6. mapy ewidencji gruntów i budynków,
 7. mapy zasadniczej,
 8. rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB,
 9. elektronicznej kopii materiałów zasobu.

Możliwe jest również składanie wniosków:

 1. o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy,
 2. o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
 3. zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.22 ust.2 – PGiK,
 4. o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24 ust.2b pkt.1, ppkt.h - PGiK,
 5. o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów,
 6. o uwierzytelnienie pierwszego egz. dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych,
 7. wniosek o nadanie uprawnień do konta.

Składanie wniosku

Użytkownik może otworzyć okno umożliwiające składanie wniosku do Urzędu za pomocą przycisku “Nowy wniosek” z panelu po lewej stronie Widok opcji modułu portalu interesanta

Po wybraniu ikony otworzy się okno “Nowy wniosek”:

Widok okna umożliwiającego składanie nowego wniosku

Następnie należy wybrać przycisk “Nowy wniosek” - wybierz przedmiot wniosku Ikona czerwonego plusa

Pojawi się okno w którym Użytkownik może wybrać rodzaj wniosku który chce złożyć. Można wyszukiwać po kategoriach wniosków lub też użyć filtrowania wniosków:

Widok na okno zamawiania pozycji we wniosku

W następnym kroku Użytkownik może wskazać obszar dla jakiego chce złożyć zamówienie/wniosek:

Widok na okno wybrania szczegółów zamawianej pozycji

Dostępne są następujące opcje wyboru przedmiotu wniosku: Widok na ikony menu

Ikona z czerwonym plusem - wyszukanie obiektu poprzez kryteria ( jednostka ewidencyjna, obręb, arkusz, numer adres)

Ikona z zakresem i czerwonym plusem - wskazanie obiektu z mapy

Ikona lupy - podgląd obiektu

Ikona z czerwonym minusem - usunięcie pozycji z listy

Można również zamieścić załącznik oraz dodać wyjaśnienia lub uwagi do zamówienia.

Widok okna ze wskazywaniem zakresu prostokątem

Po wybraniu obszaru należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Dodaj do wniosku

Użytkownik zostanie przekierowany do okna (koszyka) z zamówionymi pozycjami. Może na tym etapie powtórzyć wskazane wyżej kroki dla innej pozycji w “koszyku”. W podsumowaniu widoczna jest cena za zamówione materiały:

Widok okna z parametrami nowego wniosku

Jeśli użytkownik doda już wszystkie interesujące go pozycje do wniosku należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Podsumowanie wniosku

Pojawi się okno z podsumowaniem wniosku - użytkownik może wskazać formę odbioru materiałów oraz osobę wyznaczoną do kontaktów w sprawie składanego wniosku:

Widok okna z podsumowaniem danych we wniosku

Następnie należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Przejdź dalej. Pojawi się okno, w którym użytkownik musi wybrać zakres uprawnień do przetwarzania materiałów: Widok okna podsumowania zamówienia

Po wybraniu opcji “Wyślij zamówienie”, pojawi się okno z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia wraz z nadanym numerem porządkowym.


Podgląd złożonych wniosków

Użytkownik może podejrzeć swoje wnioski za pomocą narzędzia “Moje wnioski” dostępnego z poziomu panelu po lewej stronie: Widok opcji modułu portalu interesanta z zaznaczonym polem Moje wnioski

Otworzy się okno, w którym Użytkownik zobaczy wszystkie swoje wnioski wraz z ich statusem:

Widok okna z wylistowanymi złożonymi wnioskami


Uiszczanie opłaty

Tradycyjny przelew

W oknie “Moje wnioski” w zakładce “Opłaty,faktury” użytkownik może podejrzeć opłatę wystawioną do zamówienia. Jeśli opłacał zamówienie tradycyjnym przelewem internetowym, w tym miejscu może dodać potwierdzenie zapłaty za zamówienie: Widok części okna ze złożonymi wnioskami wyświetlającej opłaty i faktury

Płatność internetowa online

W oknie “Moje wnioski” należy wybrać przycisk Ikona z napisem: Opłać online. Uzytkownik zobaczy okno z wystawionymi opłatami. Wybrane opłaty należy zaznaczyć a następnie wybrać opcję “Opłać”:

Widok okna płatności elektronicznych do zapłaty

Po wybraniu przycisku użytkownik zostanie przekierowany do systemu płatności z którym zintegrowany jest Urząd. Sama płatność realizowana jest przez wybrany system zewnętrzny.


Pobranie opłaconych przedmiotów wniosku/odpowiedzi z Urzędu

Materiały przygotowane po stronie Urzędu i opłacone przez użytkownika są dostępne w oknie “Moje wnioski” w zakładce “Dokumenty”

Widok części okna ze złożonymi wnioskami wyświetlającej dokumenty do pobrania

Użytkownik może je pobrać po uprzednim zaznaczeniu za pomocą przycisku Ikona strzałki w dół. Pliki zostaną zapisane na urządzeniu Użytkownika.

nowywebewid/portal_interesanta.txt · Last modified: 2021/04/13 12:09 (external edit)

Page Tools